Klik om te sluiten

Bert Verbeeck • architect

Als mensen elkaar het beste toewensen, dan wensen ze elkaar een goede gezondheid. Dat betekent een goede balans tussen werk en vrije tijd, een aangename en gezonde werk- en woonomgeving. Waar de ruimte goed geregeld is, uitnodigend tot samenzijn en samenleven, met gezonde lucht en het juiste licht, met aangename materialen en harmonische kleuren, beschuttend en beschermend waar nodig, ruimtelijk en licht waar mogelijk…

Al ruim twee decennia is dat ons streven: Het creëren van aangename, uiterst bruikbare en gezonde woningen, zowel in nieuwbouw als renovatie. Ontwerpen, afgestemd op de noden en wensen van onze opdrachtgevers, niet gericht op tijdelijke modegrillen of op het ego van de architect. In ons streven naar gezondheid en harmonie met natuur en omgeving, verkiezen we bio-ecologische bouwprincipes; zo zijn we in de praktijk bijzonder vertrouwd met houtskeletbouw.

BIO-ECOLOGISCH

Bij het bio-ecologisch bouwen en verbouwen streven we naar een integrale vorm van duurzaam bouwen. Door bewuste keuzes te maken minimaliseren we de schadelijke gevolgen van ons bouwen en wonen op het milieu (ecologie) en tegelijk streven we naar een gezond binnenklimaat voor de bewoners (biologie).

We gaan dus verder dan energiezuinig bouwen volgens de EPB-regels. Het komt vooral aan op bewuste materiaalkeuzes: kiezen voor materialen afkomstig uit onuitputtelijke, natuurlijke basisgrondstoffen; materialen waarbij minimale energie nodig is bij ontginning, productie en transport en bij afbraak aan het einde van de levenscyclus; liefst in de nabijheid ontgonnen en finaal te hergebruiken, composteren of recycleren. Vanuit gezondheids-oogpunt vermijden we materialen die vluchtige, chemische stoffen afgeven, maar kiezen we producten die het woonklimaat positief beïnvloeden.

En wat wil het toeval? Milieuvriendelijke (isolatie)materialen hebben vaak bijzondere bouwfysische eigenschappen die de klassieke bouwmaterialen ontbreken: warmte-bufferend, vochtregulerend, luchtzuiverend, akoestisch performanter – resulterend in een nog beter wooncomfort. Voorbeelden: hout, plantaardige vezels (hout, vlas, hennep, …), cellulose, kurk, leem, zeeschelpen...

Sinds 2011 is Bert Verbeeck door VIBE vzw erkend als bio-ecologisch bouwpartner. Het ‘Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen’ is hét onafhankelijk kenniscentrum voor bio-ecologisch bouwen in Vlaanderen.

Cellulose
Houtwol
Kurk
Funderingsisolatie
Houtvezelplaat
Minerale wol

HOUTSKELETBOUW

Wil je milieubewust en bio-ecologisch bouwen, dan is kiezen voor hout(skelet)bouw een ideale keuze: Hout als bouwmateriaal beantwoordt aan alle bio-ecologische vereisten en leent zich bovendien uitstekend voor de combinatie met andere ecologische materialen: soepele isolatiematerialen van organische oorsprong, houtvezelplaten, leem, houten gevelbekleding.

Na zowat tien jaar ervaring in houtskeletbouw en bijna 90 % opdrachten met deze bouwmethode, mogen we ons in alle bescheidenheid ‘specialisten’ noemen. Het laat ons toe om met ervaring en kennis van zaken bij het ontwerp, alle constructieve mogelijkheden te benutten, ook gebruik makende van vernieuwende houtbouwproducten: joist-liggers, LVL-balken, CLT-panelen, enz. Ook bij de verdere technische uitwerking bieden we oplossingen voor specifieke aandachtspunten: dwarsstabiliteit bij windbelasting, dampopen opbouw, akoestisch comfort, brandveiligheid, vermijden van oververhitting, luchtdichtheid...

Dat houtskelet-constructies voor nieuwbouw interessant zijn, blijkt uit de toenemende interesse van opdrachtgevers. Maar ook voor kleine uitbreidingen biedt deze bouwmethode vaak voordelen: Een beperkt constructiegewicht bij het optoppen van bestaande gebouwen; Bij achterwaartse uitbreiding van rijwoningen kunnen balken manueel worden aangedragen zonder bouwkraan; Door droogbouw in constructie en afwerking kan de bouwtijd worden beperkt. Doorheen de jaren maakten we kennis met een ruim netwerk van kleine, familiale en erg deskundige houtbouwers.

Wandaanzet
Wandmontage
Skeletconstructie
Lucht- en waterdichting
Binnenafwerking
Buitenafwerking

PROJECTEN

We laten u graag kennismaken met enkele projecten aan de hand van ontwerptekeningen, werffoto’s of afbeeldingen van het afgewerkte resultaat.

Meestal geen ‘gelikte’ fotografische plaatjes: Ze illustreren de bouwmethode en de gebruikte materialen, en niet louter de (tijdelijke) glans van het eindresultaat. Een architect is geen fotograaf, maar een bouwbegeleider.

WONING S-M
WONING W-DM
WONING V-B
WONING V-P
UITBREIDING B-K
WONING B-VH
Schooluitbreiding S
WONING Q-G
VERBOUWING B-C
UITBREIDING VH-V
VERBOUWING S-H
WONING V-M
Woningen V
MEER LADEN

VISIE & AANPAK

We maken ontwerpen voor onze opdrachtgevers. Zij bekostigen het project en zij zijn meestal de gebruikers. Als architect zijn we bijgevolg niet meer dan een begeleider, die met een bescheiden maar deskundige houding, de verwachtingen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk stroomlijnt tot het gebouw voltooid is, rekening houdend met heel veel randvoorwaarden: omgeving, regelgeving, kosten, bruikbaarheid, enz. … Dat het resultaat divers kan zijn, blijkt uit de projecten.

We streven naar eenvoud: niet eenvoudig te ontwerpen, maar gemakkelijker en goedkoper te bouwen en beter bestand tegen de tijd – tijdloos in vormgeving en minder gevoelig voor onderhoud. We streven naar een laag energieverbruik: primair een compacte vorm met een goede isolatieschil die lang meegaat, pas daarna gevolgd door zuinige technieken waarvan de gebruiksduur beperkter is.

Interesse? Gebruik het contactformulier, bel even, of stuur een e-mail voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij een verbouwing doen we dat ter plaatse. Voorzien van toelichting, ontvangt u onze infobrochure ‘Hoe verloopt de opdracht?’ en na afloop volgt een ereloonvoorstel met heldere financiële afspraken.

Na het opvragen van de bouwvoorschriften gaan we van start met het voorontwerp. Bij een verbouwing steeds voorafgaand door een grondige opmeting – tegelijk een bouwkundige kennismaking met het gebouw. Het voorontwerp ontstaat meestal in 3 opeenvolgende fases voorafgegaan door grondig overleg en met tussentijdse besprekingen van schetsen, tekeningen en een digitaal 3D-model.

Als er een akkoord is over het definitieve voorontwerp en de bijbehorende raming, zorgen we voor de digitale aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Tegelijk worden de deskundigen voor stabiliteit, EPB, veiligheidscoördinatie en ventilatieverslaggeving bij het project betrokken. Partners waarmee we al jarenlang efficiënt samenwerken, al behoudt u alle vrijheid bij hun keuze en aanstelling.

We hechten veel belang aan een goed uitgewerkt aanbestedingsdossier. Een goed doordachte technische basis, levert duidelijke offertes van aannemers op en resulteert in zorgeloos bouwen. Maar uiteraard waarderen we in offerte- en werffase ook de deskundige input van de uitvoerders, waarmee we in overleg tot de beste oplossingen kunnen komen, gerapporteerd in werfverslagen.